Huisarts 0592 - 350088

Gezondheidscentrum Kloosterveen wenst geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg te leveren.

De doelstelling van Gezondheidscentrum Kloosterveen is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een gezonde en fitte wijk.

Gezondheidscentrum Kloosterveen wenst dit te realiseren door:

Leveren van veilige, transparante, servicegerichte en geïntegreerde eerstelijnszorg van goede kwaliteit.

Zoveel mogelijk eerstelijns disciplines (huisartsenzorg, fysiotherapie, praktijkondersteuners, farmaceutische zorg, psychosociale zorg, diëtiek, verloskundige zorg, kraamzorg, ergotherapie, logopedie, diagnostische voorzieningen, podotherapie) bijeen te brengen dan wel samen te laten werken.

Een breed en samenhangend aanbod aan zorgprogramma’s voor chronische ziekten (met preventie, vroegopsporing, zelfmanagement, zorg en ondersteuning).

Partnership met preferente zorgverzekeraars en lokale overheden. Wij bieden onze zorg daar waar nodig aan in samenhang met medisch specialistische zorg, om onnodige verwijzing te voorkomen.

Contact

Gezondheidscentrum Kloosterveen
Transportweg 8
9405 PR Assen
0592 - 350088

Dependance Kloosterveste
Rondgang 99
9408 MC Assen
0592 - 350088