Huisarts 0592 - 350088

Stichting Gezondheidscentrum Kloosterveen vindt uw mening belangrijk en zouden het op prijs stellen als u mee wilt werken aan onze cliëntenervaringsonderzoek. Met de resultaten zorgen wij continu voor verbeteringen zodat onze zorg steeds beter aansluit op de wensen van onze patiënten. Ook vinden wij het belangrijk u op de hoogte te houden van de uitkomsten. Alle resultaten zijn hieronder te downloaden.

Heeft u deelgenomen aan het onderzoek, dan willen we u daarvoor van harte bedanken.

Klik hier om deel te nemen

In de periode tussen 2013 en 2015 hadden wij jaarlijks één cliëntervaringsonderzoek. Sinds 2016 houden wij een zogenoemde continumeting. Dit betekend dat wij over een periode verschillende thema’s de aandacht kunnen geven. Deze thema’s wisselen 2 á 3 keer per jaar. Het kan zijn dat u vaker wordt uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek.

Resultaten voorgaande periodes:

ECB 2013
ECB 2014
ECB 2015

Contact

Gezondheidscentrum Kloosterveen
Transportweg 8
9405 PR Assen
0592 - 350088

Dependance Kloosterveste
Rondgang 99
9408 MC Assen
0592 - 350088