Huisarts 0592 - 350088

Algemeen

Gezondheidscentrum Kloosterveen bestaat uit een samenwerkingsverband tussen Stichting Gezondheidscentrum Kloosterveen, de leden van de Huisartsenmaatschap Kloosterveen en van de maatschap Fysiotherapie SKS.

Daarnaast heeft Stichting Gezondheidscentrum Kloosterveen samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met alle aanwezige disciplines binnen het centrum.

Doelstelling

Het doel van de stichting is eerstelijnszorg bieden door geïntegreerde hulpverlening. Deze is gericht op zowel lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden van de inwoners van de gemeente Assen, in het bijzonder de inwoners van de wijken Kloosterveen en Baggelhuizen.

Besturing

Het bestuur/bevoegd management van Gezondheidscentrum Kloosterveen geeft vorm en inhoud aan de eerstelijnszorg van het centrum. Daarbij geldt de volgende taakverdeling:

  • Het bestuur en management zijn verantwoordelijk voor de leiding en continuïteit van Gezondheidscentrum Kloosterveen.
  • De individuele beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk voor het inhoudelijke proces (patiëntenzorg in ruime zin).

Jaarverslag

Klik hier voor het laatste jaarverslag.

Contact

Gezondheidscentrum Kloosterveen
Transportweg 8
9405 PR Assen
0592 - 350088

Dependance Kloosterveste
Rondgang 99
9408 MC Assen
0592 - 350088