Huisarts 0592 - 350088

Binnen Gezondheidscentrum Kloosterveen begeleiden wij zo nu en dan stagiaires. Dit gebeurt in het kader van hun opleiding tot bijvoorbeeld verloskundige, diëtiste,

fysiotherapeut, doktersassistente of arts. Stagiaires werken altijd onder supervisie van een van de vaste medewerkers. Afhankelijk van de fase van de opleiding, werken stagiaires meer of minder zelfstandig.

Wij vinden het van groot belang om mee te werken aan de opleiding van nieuwe hulpverleners. Daarom stellen we het op prijs wanneer u, als cliënt, hieraan wilt meewerken.

Wij vragen u altijd om toestemming voor behandeling door of aanwezigheid van een stagiaire. Wordt u liever geholpen door een van onze vaste medewerkers, dan kunt u dit aangeven.

Contact

Gezondheidscentrum Kloosterveen
Transportweg 8
9405 PR Assen
0592 - 350088

Dependance Kloosterveste
Rondgang 99
9408 MC Assen
0592 - 350088