Huisarts 0592 - 350088

Als u ons de afgelopen periode nodig heeft gehad zal het u niet ontgaan zijn. Het maken van een afspraak en het stellen van vragen kost meer tijd en het is soms puzzelen om een plek te vinden die u past. De nasleep van de COVID-pandemie zorgt voor langere wachttijden in de ziekenhuizen zodat patiënten langer door de huisarts begeleid worden. Helaas hebben wij ook net als de rest van Nederland te maken met personeelsuitval en - gebrek.

Wat doen we hieraan?

De wachttijden aan de telefoon

Om de wachttijden aan de telefoon te verminderen hebben wij in het keuzemenu de optie om op een door u aangegeven tijdstip teruggebeld te worden. U hoeft dan niet in de wachtrij te staan. Dit heeft naast dat u niet hoeft te wachten het voordeel dat we meer tijd hebben om u te woord te staan.

Spreekuurplanning

Waarom stelt de assistente vragen als u een afspraak wilt maken? Daar is het spreekuur toch voor?

Bij het maken van een afspraak voor een consult vraagt de assistente naar de aard en de omvang van de klachten. De bedoeling is de urgentie en de duur van het consult te bepalen. Hierdoor kan het spreekuur efficiënt worden gepland zodat we zo weinig mogelijk uitlopen en zoveel mogelijk mensen kunnen helpen.

Afspraak bij de behandelaar van keuze

We kunnen ons goed voorstellen dat u het liefst zoveel mogelijk bij dezelfde arts terecht wilt kunnen. Als het niet om spoedeisende zaken gaat is dat normaal gesproken geen probleem. Het kan wel zo zijn dat u dan langer moet wachten op een afspraak. Als het wel om spoed gaat kunt natuurlijk op korte termijn komen. Het kan zijn dat u dan door een collega wordt gezien.

Contact

Gezondheidscentrum Kloosterveen
Transportweg 8
9405 PR Assen
0592 - 350088

Dependance Kloosterveste
Rondgang 99
9408 MC Assen
0592 - 350088