Huisarts 0592 - 350088

Beste mensen,

Zoals u in bericht van de Landelijke Huisartsen Vereniging kunt lezen staat de huisartsenzorg voor een aantal grote problemen gesteld. Ook wij maken ons daar zorgen over.

Overbelasting dreigt door het toenemend pakket taken dat wij overnemen vanuit de specialistische zorg, een tekort aan huisartsen en personeel, het vastlopen van de ziekenhuiszorg waardoor de zorg langer dan gewenst door ons moet worden overbrugd, een grotere druk op avond- en nachtdiensten waarvoor de verantwoordelijkheid bij steeds minder collega’s terecht komt, de spreekuren overdag komen in de knel door die avond- en nachtdiensten, administratieve eisen die ondanks toezeggingen alleen maar toenemen.

We merken tot ons verdriet dat wij te maken krijgen met wachttijden in onze praktijk terwijl we juist willen staan voor gemakkelijk en snel toegankelijke hulp. Daarom willen we in uw en ons belang ons aansluiten bij de landelijke actiedag op 1 juli 2022. Staken gaan we niet omdat we u niet in de steek willen laten, maar de praktijk zal dan alleen open zijn voor spoedeisende zaken. Wij willen zo aandacht vragen voor de genoemde problemen en de collega’s die zich willen aansluiten bij de demonstratie in Den Haag daarvoor de gelegenheid te geven.

Download sheet Landelijke Huisartsen Vereniging.

Contact

Gezondheidscentrum Kloosterveen
Transportweg 8
9405 PR Assen
0592 - 350088

Dependance Kloosterveste
Rondgang 99
9408 MC Assen
0592 - 350088