Huisarts 0592 - 350088

Vandaag, 25 mei 2018, treedt de nieuwe wetgeving in werking; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor ons betekend deze wetgeving een kans om de persoonsgegevens (en de verwerking daarvan) nogmaals te herijken en meer bewust te worden van onze werkprocessen. Binnen het gezondheidscentrum en gezondheidszorg in het algemeen zijn uw gegevens al jaren goed beveiligd, dit is ons bestaansrecht. Hiervoor hebben wij zwaar beveiligde systemen voor ingericht in samenwerking met partijen die door de overheid en zorgverzekeraars streng worden gereguleerd. Uiteraard hebben wij de puntje op de i gezet middels verwerkingsovereenkomst, verwerkingsregisters en een nieuwe privacy-verklaring.

Contact

Gezondheidscentrum Kloosterveen
Transportweg 8
9405 PR Assen
0592 - 350088

Dependance Kloosterveste
Rondgang 99
9408 MC Assen
0592 - 350088