Huisarts 0592 - 350088

Op vrijdag 1 juli gaan wij naar het Malieveld in Den Haag.

Beste mensen,

Zoals u in bericht van de Landelijke Huisartsen Vereniging kunt lezen staat de huisartsenzorg voor een aantal grote problemen gesteld. Ook wij maken ons daar zorgen over.

Als u ons de afgelopen periode nodig heeft gehad zal het u niet ontgaan zijn. Het maken van een afspraak en het stellen van vragen kost meer tijd en het is soms puzzelen om een plek te vinden die u past. De nasleep van de COVID-pandemie zorgt voor langere wachttijden in de ziekenhuizen zodat patiënten langer door de huisarts begeleid worden. Helaas hebben wij ook net als de rest van Nederland te maken met personeelsuitval en - gebrek.

Heeft u last van blijvende klachten na een COVID-infectie?

Het zal u niet ontgaan zijn; de Corona-besmettingen nemen fors toe en in het straatbeeld zijn de mondkapjes weer terug. In onze praktijk hebben wij in de wachtkamer het dragen van mondkapjes tot nu toe volgehouden.

Dit kunnen we alleen samen met u voor elkaar krijgen. Nu in onze regio het aantal positieve testen flink toeneemt is het essentieel dat de maatregelen worden nageleefd tijdens het bezoek aan de huisartsenpraktijk en/of huisartsenpost. Alleen op die manier kunnen we de huisartsenzorg in onze provincie stabiel houden.

Drukte, verkoudheid en COVID

Het is erg druk in de huisartsenpraktijk.

Het verkoudheidsseizoen is weer begonnen waarbij het soms moeilijk is om onderscheid te maken tussen een gewone verkoudheid en beginnende - of milde COVID.

Inmiddels heeft de mensen met een medische indicatie geboren in 1961 tot en met 2003, die jaarlijks ook worden opgeroepen voor de griepprik, een brief ontvangen.

Het kabinet heeft besloten dat mensen met een medische indicatie geboren in 1961 tot en met 2003 met voorrang bij de GGD worden gevaccineerd. Dit zijn de mensen die ook jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik.

I.v.m. vaccineren van de Covid vaccinatie voor de geselecteerde doelgroep is de praktijk op donderdagmiddag 8 april vanaf 13.00 uur alleen voor spoedgevallen bereikbaar.

Contact

Gezondheidscentrum Kloosterveen
Transportweg 8
9405 PR Assen
0592 - 350088

Dependance Kloosterveste
Rondgang 99
9408 MC Assen
0592 - 350088