Huisarts 0592 - 350088

Uiteraard proberen wij te voorkomen dat u klachten heeft over Gezondheidscentrum Kloosterveen. Mocht dat toch zo zijn, dan stellen wij het op prijs dit te van u te horen. Wij doen ons best om u op een efficiënte manier zorg van goede kwaliteit te leveren. We streven hierbij naar duidelijke informatie en goede communicatie met onze cliënten. Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en u hierover teleurgesteld of niet tevreden bent. Als dat zo is, kunt u het beste contact opnemen met de medewerker in kwestie. Het kan zijn dat er sprake was van een misverstand of van tegenstrijdige verwachtingen. Misschien was de communicatie onvoldoende en kunnen wij uw onvrede in een gesprek wegnemen.

In alle gevallen horen wij graag van u. Allereerst omdat we de fout zo snel mogelijk willen herstellen. Maar ook omdat we een dergelijke fout in de toekomst willen voorkomen. Als u er in een gesprek niet uitkomt en uw onvrede blijft bestaan, dan kunt u contact opnemen met de centrummanager van Gezondheidscentrum Kloosterveen. Stuur uw klacht naar Gezondheidscentrum Kloosterveen, t.a.v. Centrummanager, Transportweg 8, 9405 PR Assen. Vermeld altijd tegen wie de klacht gericht is en omschrijf de klacht. Vergeet niet uw naam, adres en de datum van indiening erbij te zetten.

Wanneer het om een kind jonger dan 12 jaar gaat, kunnen de wettelijke vertegenwoordiger(s) de klacht indienen. Kinderen van 12 jaar tot 15 jaar kunnen samen met hun ouder(s) een klacht indienen. Het is mogelijk dat iemand anders namens u een klacht indient. U moet deze persoon hiervoor dan wel gemachtigd hebben. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Contact

Gezondheidscentrum Kloosterveen
Transportweg 8
9405 PR Assen
0592 - 350088

Dependance Kloosterveste
Rondgang 99
9408 MC Assen
0592 - 350088