Huisarts 0592 - 350088

Wat is de praktijkondersteuner huisarts (POH)-Somatiek?

Uw huisarts en de praktijkondersteuner werken nauw samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met een chronische en aandoening zoals:

  • Diabetes Mellitus type II (suikerziekte)
  • Hart en Vaatziekten zowel op het gebied van preventie als de behandeling (CVRM)
  • Astma en COPD (longziekten)
  • Ook kan de POH-S een rol spelen bij het stoppen met roken en het begeleiden van kwetsbare ouderen

In ons gezondheidscentrum werken 3 praktijkondersteuners: Aaltje Dijkstra, Jo Meijering en Ciska Westers. Ze werken op verschillende dagen van de week zodat er op elke werkdag iemand aanwezig is.

Wat kan de POH-S voor u betekenen?

Bij een chronische aandoening zullen er regelmatig controles door een POH-S plaatsvinden. Ze horen graag hoe het met u gaat en bespreken met u of de behandeling die u krijgt nog wel de meest passende is. Zij geven voorlichting en uitleg over de ziekte en zoeken samen met u naar mogelijkheden om daar goed mee om te gaan.

Diabetes spreekuur:

Controles van patiënten met Diabetes worden overwegend door de POH-S gedaan. Naast het aanvragen en bespreken van de laboratoriumuitslagen doen zij een aantal lichamelijke onderzoeken en werken nauw samen met en verwijzen eventueel naar de diëtist en de podotherapeut. Er is aandacht voor uw leefstijl, het gebruik van de medicatie en de gevolgen van Diabetes in het dagelijks leven.

Hart- en Vaatziekten:

U wordt jaarlijks (of indien nodig vaker) uitgenodigd door de POH-S als u bekend bent met hart- en vaatziekten. Tijdens die controle worden de laboratoriumuitslagen besproken, de bloeddruk gemeten en er is aandacht voor de leefstijl en de risicofactoren. Ook als u klachten of vragen heeft betreffende hoge bloeddruk, een hoog cholesterol of overgewicht kunt u bij onze praktijkondersteuners terecht. Zij kunnen een risicoprofiel op hart- en vaatziekten opstellen en adviezen geven op het gebied van leefstijl, voeding, beweging en medicatie.

Astma/COPD spreekuur:

Om de conditie van u longen optimaal te houden, is voor mensen met astma en COPD regelmatige controle belangrijk. Soms wordt tijdens deze controle ook een longfunctieonderzoek (spirometrie) gedaan om te kijken hoe het met de conditie van uw longen is. De praktijkondersteuners kunnen u helpen met vragen over uw longen, de medicijnen die u gebruikt en over het omgaan met mogelijke klachten en beperkingen tijdens uw dagelijkse bezigheden.

Stoppen met roken:

Als u wilt stoppen met roken kunt u dat met onze praktijkondersteuners bespreken. Zij kunnen u tips geven en informatie verstrekken over het gebruik van hulpmiddelen. Stoppen met roken mét ondersteuning blijkt effectiever te zijn dan zelfstandig stoppen. Neem gerust contact op als u daar belangstelling voor heeft.

Contact

Gezondheidscentrum Kloosterveen
Transportweg 8
9405 PR Assen
0592 - 350088

Dependance Kloosterveste
Rondgang 99
9408 MC Assen
0592 - 350088