Huisarts 0592 - 350088

Wat is een POH-GGZ?

De afkorting POH-GGZ staat voor Praktijk Ondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg en biedt laagdremplige hulp bij psychische en/of psychosociale klachten. Dorien Era is de POH-GGZ in Gezondheidscentrum Kloosterveen.

Voor wie is de POH-GGZ?

Personen vanaf 18 jaar met milde tot matig ernstige psychische klachten. Voor jongeren is een speciale POH-GGZ jeugd.

Veel voorkomende klachten zijn:

 • Stressklachten, overspanning en burn out
 • Somberheid
 • Onzekerheid
 • Relatieproblemen
 • Leefstijlverandering
 • Omgaan met verlies

Hoe werkt de POH-GGZ?

Als u met psychische en/of psychosociale klachten naar de huisarts gaat, bijvoorbeeld bij problemen gerelateerd aan werk, (sociale) relaties en opvoeding, kan de huisarts u adviseren een afspraak te maken met de POH-GGZ. De POH-GGZ zal eerst een intakegesprek met u hebben om uw klachten en vragen in kaart te brengen. Vervolgens geeft de POH-GGZ informatie en advies over een mogelijk vervolgtraject. Het resultaat hiervan kan zijn dat u één of meerdere ondersteunende gesprekken bij de POH-GGZ hebt. Bijvoorbeeld bij depressie, angsten en overspannenheid. Ook kan het zijn dat u een verwijzing krijgt naar een andere hulpverlener. Bijvoorbeeld naar een buurtteam, maatschappelijk werker of een psycholoog.

Een POH-GGZ kan het volgende voor u doen:

De belangrijkste persoon in uw eigen herstelproces bent u zelf, eventueel met steun van uw partner of een andere naaste. U heeft zelf een actieve rol en denkt ook mee over de begeleiding en behandeling. Samen met de POH-GGZ kiest u wat belangrijk is, wat u zelf wilt doen en welke begeleiding u daarbij nodig heeft.

De POH-GGZ kan u ondersteunen in:

 • Het verhelderen van problemen
 • Uitleg geven over klachten of problemen
 • Advies voor zelfhulp/E-health
 • Advies voor verwijzing naar andere hulpverlening
 • Het geven van kortdurende behandelingen in de huisartsenpraktijk

Ook is het binnenkort mogelijk om deel te nemen aan groepstrainingen. In het najaar start we met een cursus 'voluit leven'.

Voordelen voor u als patient:

 • Gesprekken vinden plaats in de vertrouwde omgeving van het gezondheidscentrum
 • U wordt snel geholpen, de wachttijden zijn kort
 • Korte lijnen met uw huisarts en andere hulpverleners binnen het gezondheidscentrum
 • Vroegtijdige behandeling en voorkomen van erger
 • Overbrugging bij wachttijd voor behandeling elders
 • Nazorg in de eigen huisartsenpraktijk
 • Thuis en in je eigen tijd en tempo zelfstandig aan de slag met online cursussen (E-health)
 • Deelname cursus: ‘Voluit leven’

Afspraken:

Na verwijzing van uw huisarts kunt u een afspraak maken met de POH-GGZ via onze praktijkassistenten (tel: 0592 350 088).

Kosten:

Gesprekken met de POH-GGZ worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Contact

Gezondheidscentrum Kloosterveen
Transportweg 8
9405 PR Assen
0592 - 350088

Dependance Kloosterveste
Rondgang 99
9408 MC Assen
0592 - 350088