Huisarts 0592 - 350088

Wat is een Physician Assistant?

Er is behoefte aan meer en betere zorg. Mensen worden ouder, de medische problemen complexer en patiënten hebben meer behoefte aan informatie en overleg. De Physician Assistant, kortweg PA, helpt in deze behoefte te voorzien. De PA is opgeleid om zelfstandig bepaalde taken van een arts over te nemen. Daarnaast voegt de PA iets toe, namelijk meer ruimte voor contact en informatie-uitwisseling met patiënten. Door de taakverdeling tussen artsen en PA’s kunnen meer patiënten geholpen worden en neemt de patiënttevredenheid toe.

Taken

Deze taken omvatten het onderzoeken, behandelen en begeleiden van patiënten met veel voorkomende aandoeningen. Een PA beschikt over brede medische kennis en vaardigheden en werkt binnen het specialisme waarin hij/zij werkzaam is op het niveau van basisarts. In de huisartsenpraktijk werkt de PA zelfstandig, onder supervisie van de huisarts. Het kan zijn dat u in plaats van een arts, te maken krijgt met een PA. In ons gezondheidscentrum werken 2 Physician Assistant, M. Sussbauer en R. Swildens.

Contact

Gezondheidscentrum Kloosterveen
Transportweg 8
9405 PR Assen
0592 - 350088

Dependance Kloosterveste
Rondgang 99
9408 MC Assen
0592 - 350088