Huisarts 0592 - 350088

De KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft regels opgesteld voor het schijven van medische verklaringen.

In het kort

De huisarts geeft geen verklaringen af over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over wat de patiënt wel of niet kan. Bijvoorbeeld; in staat zijn om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, te reizen of recht te hebben op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte. Zulke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw eigen huisarts.

Bij de balie in het gezondheidscentrum, kunt u een ‘weigeringsbriefje’ ophalen en deze aan de vragende instantie geven. Hierin staat bovengenoemde uitleg beschreven en is hier te downloaden in vier talen, Nederlands, Engels, Turks en Marokkaans Arabisch.

Contact

Gezondheidscentrum Kloosterveen
Transportweg 8
9405 PR Assen
0592 - 350088

Dependance Kloosterveste
Rondgang 99
9408 MC Assen
0592 - 350088