Huisarts 0592 - 350088
Geïntegreerde eerstelijnszorg.

Gezondheidscentrum Kloosterveen biedt u onder andere geïntegreerde eerstelijnszorg. Bij 'geïntegreerde eerstelijnszorg' (GEZ), zoals bedoeld conform de zogenaamde 'GEZ-module', werken verschillende disciplines uit de eerste lijn structureel samen. Als samenwerkingsverband werken wij op onze beurt weer samen met andere partijen, zoals de tweede lijn, welzijnsorganisaties en thuiszorg. GEZ is afgestemd op de zorgbehoefte van u en levert kwaliteitsvoordelen binnen de eerste lijn.

Ook is GEZ essentieel voor de betaalbaarheid van de zorg!

Zorgverzekeraars stimuleren integrale eerstelijnszorg!

De GEZ-module biedt u zorgprogramma’s aan. Binnen Gezondheidscentrum Kloosterveen zijn dit;

  • Ketenzorg Diabetes Mellitus
  • Ketenzorg COPD
  • Ketenzorg CVRM
  • Zorgprogramma Depressiezorg
  • Zorgprogramma (V)echtscheiding
  • Therapeutische Oncologisch Zorgprogramma (TOP)
  • Diverse beweegprogramma's

Contact

Gezondheidscentrum Kloosterveen
Transportweg 8
9405 PR Assen
0592 - 350088

Dependance Kloosterveste
Rondgang 99
9408 MC Assen
0592 - 350088